04

เรื่องราวของ NGK

08 ธุรกิจเซรามิคประสิทธิภาพสูง (High-Performance Ceramics /HPC) ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างการขายและเทคโนโลยี

ฝ่ายวิศวกรรมเคมีเป็นหนึ่งในฝ่ายที่มีบทบาทเป็นแกนนำในการขยายธุรกิจที่ไม่ใช่ฉนวนไฟฟ้า เราได้ค้นหาธุรกิจใหม่ ๆ หลายอย่างโดยร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างการขายและเทคโนโลยี หนึ่งในธุรกิจเหล่านั้นคือ เซรามิคสำหรับอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ ซึ่งต่อมาเติบโตอย่างมากในธุรกิจเซรามิคประสิทธิภาพสูง (High-Performance Ceramics /HPC)

ค้นหาความต้องการที่ตรงกับธุรกิจใหม่

ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 เอ็นจีเคได้ผลักดันให้ทำการบุกเบิกธุรกิจที่ไม่ใช่ฉนวนไฟฟ้า เพื่อให้บรรลุแผน 6:4 และฝ่ายวิศวกรรมเคมี (ปัจจุบันเป็นฝ่ายกระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรม) เป็นหนึ่งในฝ่ายที่มีบทบาทเป็นแกนนำหลัก ตั้งแต่ในตอนที่เริ่มต้น ฝ่ายดังกล่าวได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสาขาใหม่ และได้ทุ่มเทเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของตลาดและแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่ ๆ โดยเน้นไปที่กิจกรรมการขายเป็นหลัก ฝ่ายวิศวกรรมเคมีมีความแตกต่างจากธุรกิจสาขาอื่น ฝ่ายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมที่กว้างขวางและหลากหลาย ซึ่งถือว่าเหมาะสมที่สุดในการแสวงหาธุรกิจใหม่ ฝ่ายขายระบุความต้องการให้ชัดเจน หาเทคโนโลยีที่เข้ากันได้กับเทคโนโลยีของ เอ็นจีเค ที่ตรงกับความต้องการเหล่านั้น และเสนอทางออกที่เฉพาะเจาะจงให้แก่ลูกค้า เราพยายามสำรวจความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจโดยใช้"เทคโนโลยีและการขาย"ให้เป็นประโยชน์ซึ่งอาจทำให้คิดหาไอเดียใหม่ ๆ และระบุความต้องการได้ชัดเจน

เทคโนโลยีวัสดุเซรามิกของ เอ็นจีเค ที่มีอยู่หลากหลาย เช่น เซอร์โคเนียเสถียรบางส่วน (Partially Stabilized Zirconia /PSZ) และซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในการบุกเบิกธุรกิจใหม่ เราได้ทำการบุกเบิกให้มีการนำไปใช้จริงในสาขาต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร, การกำจัดสิ่งปฏิกูล และการนำกลับมาใช้ใหม่ ความพยายามเหล่านั้นได้ผลิดอกออกผลมาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ที่กรองเซรามิคสำหรับการผลิตเบียร์ หนึ่งในเป้าหมายที่เราจะค้นหาความต้องการของตลาดคือสาขาอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์

โรเตอร์เทอร์โบชาร์จเจอร์เซรามิคเป็นชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่มีความแข็งแกร่งสูง สามารถทนต่อเงื่อนไขการใช้งานที่ทรหดได้ ทำจากเซรามิคซึ่งเป็นวัสดุที่มักคิดกันว่าบอบบาง เทคโนโลยีนี้ได้นำมาใช้อย่างเต็มที่ในการพัฒนาเซรามิคสำหรับอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ในเวลาต่อมา

ตัวกรองเซรามิคซึ่งนำไปใช้งานในหลากหลายสาขา

เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพที่นำไปใช้ในการผลิตอาหาร

การนำสินค้าจำหน่ายสู่ตลาด และเพิ่มความสามารถในการผลิตให้แข็งแกร่งมากขึ้น

การค้นหาในสาขาเซมิคอนดัคเตอร์ ทำให้พบว่าผู้ผลิตอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ของญี่ปุ่นมีความต้องการเครื่องทำความร้อนเซรามิค สำหรับทำความร้อน Semiconductor Wafer แต่ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ตรงกับเงื่อนไขในเรื่องความต้านทานต่อการกัดกร่อน และแม้จะเปลี่ยนวัสดุ การประยุกต์การใช้งานในผลิตภัณฑ์ของเราก็ยังมีข้อจำกัด และคาดการณ์ว่าจะไม่สามารถเพิ่มปริมาณได้มากนัก

เอ็นจีเค เข้าไปหาผู้ผลิตอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ ผลที่ได้คือเราได้รับความรู้สึกดี ๆ เกี่ยวกับส่วนประกอบเซรามิคสำหรับอุปกรณ์ทำฟิล์มแผ่นบาง (CVD) ส่วนประกอบเหล่านี้จำเป็นต้องมีความต้านทานต่อการกัดกร่อนของก๊าซ วัสดุของ เอ็นจีเค จึงได้รับความสนใจ เอ็นจีเค ค้นพบความเป็นไปได้ของการเริ่มทำธุรกิจในพื้นที่นี้ ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1994 ได้ประกาศว่าจะทำการพัฒนาวัสดุชิ้นส่วนเซรามิคสำหรับอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ และพยายามนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดในปีถัดไป ความคิดริเริ่มนี้ชื่อว่า โครงการ H ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในปี ค.ศ.1995 เราได้เพิ่มเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับการผลิตปริมาณมาก และได้เริ่มผลิตเครื่องทำความร้อนด้วยแท่ง Shaft และแผ่นไฟฟ้าสถิตย์ ในปี ค.ศ.1997

เหตุการณ์ซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนานี้ นอกเหนือจากตลาดเซมิคอนดัคเตอร์ที่ขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจขยายตัวมากในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตซึ่งเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ซึ่งต่อมาภายหลังเรียกว่าภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ไอที

นอกจากสำนักงานชิตะแล้ว เรายังได้สร้างไลน์ผลิตใหม่ที่สำนักงานโคะมะกิเพิ่มในเดือนสิงหาคม ค.ศ.2000 และจากการเพิ่มความสามารถในการผลิตนี้ ทำให้เราสามารถรับมือกับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าได้อย่างเพียงพอในเวลาต่อมา ในเดือนมกราคม ค.ศ.2002 เราได้รับสิทธิการบริหาร บริษัท FM INDUSTRIES (FMI) ผู้ผลิตโมดูลสำหรับอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ในสหรัฐอเมริกา และเราได้เปลี่ยนจากผู้ผลิตชิ้นส่วนไปเป็นผู้ผลิตโมดูลอย่างครอบคลุมทั้งหมด FMI ได้ครอบครองกิจการของ LJ Engineering & Manufacturing, Inc. (LJ) ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2010 และซื้อฝ่ายพ่นเคลือบด้วยความร้อนจาก Praxair Surface Technologies, Inc. (PST) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 สิ่งนี้ทำให้ FMI อยู่ในตำแหน่งผู้ผลิตวัสดุ Chamber ที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ในสหรัฐอเมริกา และส่งผลให้ธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างมาก

เครื่องทำความร้อนเซรามิคสำหรับอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์

แผ่นไฟฟ้าสถิตย์สำหรับอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์

ขณะทำการผลิต

ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจ HPC ประสบความสำเร็จ

ธุรกิจเซรามิคประสิทธิภาพสูง (High-Performance Ceramics /HPC) ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นมา และ เอ็นจีเค ได้สร้างโรงงานใหม่ที่ทะจิมิ จังหวัดกิฟุ โดยมีเป้าหมายที่จะเริ่มผลิตในเดือนตุลาคม ค.ศ.2019

FMI

NGK CERAMIC DEVICE โรงงานทะจิมิแห่งใหม่

ธุรกิจ HPC เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เป็นหัวแรงสำคัญที่ค้ำจุน เอ็นจีเค หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจนี้เป็นไปได้คือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุเซรามิคและเทคโนโลยีการผลิตที่พัฒนามาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท การผลิตก็เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจอิเล็คทรอนิคส์เช่นกัน ปัจจัยที่ 2 คือแรงจูงใจที่เกือบกลายเป็นความหมกมุ่นเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจใหม่ เราอาจไม่สามารถทำธุรกิจเซรามิคสำหรับอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ได้ หากเราไม่เต็มใจที่จะทำสิ่งท้าทายใหม่ ๆ ด้วยความร่วมมือกันระหว่างการขายและเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ได้ตามแผน 6:4 ซึ่งเป็นเป้าหมายของ เอ็นจีเค และปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือกลยุทธ์สิทธิบัตรของ เอ็นจีเค จากการใช้สิทธิบัตรที่เกี่ยวกับเซอร์โคเนียซึ่ง เอ็นจีเค ถือครองอยู่ และการลงนามในข้อตกลงการแลกเปลี่ยนการใช้สิทธิบัตรกับผู้ผลิตเซรามิกญี่ปุ่น ทำให้เราสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้ และการยื่นเรื่องขอจดสิทธิบัตรอย่างต่อเนื่องทำให้เรามีส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างท่วมท้น กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญายังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจเซรามิคประสิทธิภาพสูง (High-Performance Ceramics /HPC) ประสบความสำเร็จ