04

เรื่องราวของ NGK

05 มุ่งพัฒนา ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อตอบสนอง ความคาดหวังของสังคม

ในปี ค.ศ.2015 เอ็นจีเค ได้ประกาศว่าได้ทำความตกลงเรื่องการยอมรับผิดกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเกี่ยวกับซับสเตรทเซรามิคสำหรับเร่งปฏิกิริยาในยานยนต์บางส่วน ระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของ เอ็นจีเค ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงถาวร อย่างไรก็ตาม หากเราพิจารณาตามความหมายดั้งเดิมของคำว่า Compliance ซึ่งมีความหมายว่า"การตอบสนองต่อการร้องขอ"แล้ว ถือว่าความพยายามของเราได้มาถึงครึ่งทางแล้ว

หมายศาลจาก DOJ

NGK AUTOMOTIVE CERAMICS USA, INC. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ เอ็นจีเค ในสหรัฐอเมริกา ได้รับหมายศาลจาก DOJ ในวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ.2011 มีคำสั่งให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคาซับสเตรทเซรามิคสำหรับเร่งปฏิกิริยาในยานยนต์ เอ็นจีเค ได้แสดงเจตนารมย์ที่จะให้ความร่วมมือในการสืบสวนทุก ๆ ด้าน และได้จัดตั้งทีมสืบสวนภายในซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกจากแผนกกฎหมาย, แผนกตรวจสอบ, สำนักงานวางแผนองค์กร และสำนักงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทได้เริ่มชี้แจง (การให้ข้อมูลด้วยวาจา) แก่ DOJ

การสืบสวนภายในที่ทำต่อเนื่องตลอด 3 ปี

หลังจากที่เราได้รับหมายศาล เราขอคำแนะนำจากสำนักงานกฎหมาย และเราได้ทำการสืบสวนภายใน, เริ่มให้ปากคำ และให้ความร่วมมือในการสืบสวนของ DOJ อย่างแข็งขัน โดยมีสำนักงานกฎหมายดังกล่าวเป็นพาร์ทเนอร์ นอกจากนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าการสืบสวนภายในมีความยุติธรรม เราได้จัดตั้งคณะกรรมการอิสระซึ่งประกอบไปด้วยผู้อำนวยการจากภายนอกซึ่งเป็นทนายความ, ผู้ตรวจสอบและสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลจากภายนอกซึ่งเคยทำงานเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทนายความจากภายนอกที่ได้รับใบอนุญาตทนายความด้านกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและไม่เคยมีความสัมพันธ์กับ เอ็นจีเค มาก่อน คณะกรรมการอิสระควบคุมสั่งการในเรื่องการสืบสวนภายในและเจรจากับหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา และด้วยการควบคุมสั่งการนี้ ทีมสืบสวนภายในได้ทำการตรวจสอบเอกสารและอีเมลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า 3 ปี

นอกเหนือจากการดำเนินงานในทางลบ เช่น การสืบสวนเรื่องอื้อฉาวแล้ว ยังมีการดำเนินการโดยปิดเป็นความลับภายในบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่ามีความยุติธรรม อีกทั้งยังได้รับคำสั่งที่แสนยากลำบากจากหน่วยงานของสหรัฐอเมริกานับครั้งไม่ถ้วน ช่วงเวลานี้นับเป็นช่วงเวลาที่แสนยากลำบากอย่างยิ่ง

โปรแกรมการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าซึ่งได้รับการยอมรับอย่างสูง

เพียงการชี้แจงต่อ DOJ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้ จำเป็นต้องมีการปฏิบัติการเชิงแก้ไขด้วย จึงได้กำหนดมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นหลังจากที่พิจารณามาตรการเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับแล้ว

เราได้นำโปรแกรมการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้ามาใช้ในเดือนธันวาคม ค.ศ.2014 ประกอบไปด้วยบทบัญญัติสำคัญ 3 ประการด้วยกัน คือ (1) คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบทั้งหมดในเรื่องการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย, (2) คณะกรรมการอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากภายนอกและอื่น ๆ จะทำการตรวจสอบเรื่องการนำโปรแกรมไปปฏิบัติจริงและประสิทธิภาพของโปรแกรม, และ (3) ประธานเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าจะรับผิดชอบทั้งหมดในเรื่องการวางแผนและประสิทธิภาพของโปรแกรม

โปรแกรมนี้ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างเย็นชาจากฝั่งสหรัฐอเมริกาในตอนแรก แต่หลังจากที่เราได้อธิบายให้เข้าใจโดยละเอียด ก็เริ่มยอมรับในเนื้อหาทีละน้อย ในที่สุด เราก็ได้รับความคำติชมว่าเป็นบริษัทต้นแบบในเรื่องควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

ในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ.2015 ตามเวลาของสหรัฐอเมริกา เอ็นจีเค ได้ประกาศว่า"บริษัทได้ทำความตกลงในเรื่องการยอมรับผิดกับ DOJ และยินยอมชำระค่าปรับจำนวน 65.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โทษฐานที่ละเมิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกา รวมถึงกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อธุรกิจซับสเตรทเซรามิคสำหรับเร่งปฏิกิริยาในยานยนต์บางส่วน"

หลังจากทำความตกลงแล้ว เราได้เพิ่มความแข็งแกร่งของกฎระเบียบภายในบริษัทเพื่อให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และปรับปรุงระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของเราด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมทางธุรกิจและสำนักงานควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับสากล (ปัจจุบันคือแผนกควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับกลุ่ม) ขึ้น

การทำความตกลงระหว่าง เอ็นจีเค กับ DOJ เกี่ยวกับ ซับสเตรทเซรามิคสำหรับเร่งปฏิกิริยาในยานยนต์ ซึ่งประกาศในวันที่ 4 กันยายน ค.ศ.2015

สรุปข้อเท็จจริง

ในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ.2015 (ตามเวลาของสหรัฐอเมริกา) บริษัท NGK INSULATORS จำกัด (NGK) ได้ทำความตกลงในเรื่องการยอมรับผิดกับ DOJ โดยยินยอมชำระค่าปรับจำนวน 65.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 7.8 พันล้านเยน) โทษฐานที่ละเมิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกา รวมถึงกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อธุรกิจซับสเตรทเซรามิคสำหรับเร่งปฏิกิริยาในยานยนต์บางส่วน

เหตุผลของการตัดสินใจ

ตั้งแต่บริษัทย่อยของ เอ็นจีเค ในสหรัฐอเมริกาได้รับหมายศาลจาก DOJ ในเดือนตุลาคม ค.ศ.2011 เอ็นจีเค ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับซับสเตรทเซรามิคสำหรับเร่งปฏิกิริยาในยานยนต์ รวมถึงได้จัดตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นในปี ค.ศ.2012 เอ็นจีเค ตัดสินใจทำความตกลงในเรื่องการยอมรับผิดกับ DOJ หลังจากได้พิจารณากฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้โดยรวมทั้งหมดแล้ว

ผลกระทบต่อผลประกอบการของธุรกิจ

เนื่องจาก เอ็นจีเค ได้ลงบัญชีเงินสำรองความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้ามูลค่า 9.3 พันล้านเยนไว้แล้วในงบการเงินของปีงบประมาณซึ่งสิ้นสุดในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2015 เอ็นจีเค จะบันทึกส่วนต่างระหว่างเงินสำรองความเสียหายกับค่าปรับมูลค่า 1.5 พันล้านเยนลงในรายได้อื่นที่ไม่ได้มาจากการดําเนินงานในงบการเงินรายไตรมาสซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน ค.ศ.2015 และจะไม่มีการแก้ไขการคาดการณ์ผลกำไรแบบรวมทุกบริษัทในเครือของปีงบประมาณที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ.2016

การสละค่าตอบแทนของผู้บริหาร

เราให้ความสำคัญในเรื่องระดับความรุนแรงของผลกระทบของเหตุการณ์นี้ที่มีต่อกลุ่ม เอ็นจีเค และสังคมอย่างมาก ในฐานะผู้บริหาร เราตกลงใจที่จะแสดงความสำนึกผิดต่อเหตุการณ์นี้และจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก เราตัดสินใจสละค่าตอบแทนรายเดือนโดยสมัครใจ โดยที่ประธานกรรมการบริหารหัก 50% ของค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเวลา 3 เดือน, ผู้อำนวยการอื่น ๆ หัก 30% ของค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเวลา 3 เดือน และเจ้าหน้าที่ระดับบริหารอื่น ๆ หักค่าตอบแทนรายเดือนในมูลค่าที่คล้ายคลึงกัน

มาตรการป้องกัน

กลุ่ม เอ็นจีเค พิจารณาว่าการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับตามกฎหมายเป็นโจทย์ที่สำคัญของการบริหารงาน และในขั้นตอนการจัดการกับเหตุการณ์นี้ เราได้เพิ่มความแข็งแกร่งของกฎระเบียบของบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และเราได้เสริมความแข็งแกร่งของระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าซึ่งประกอบด้วยสมาชิกคือ ผู้อำนวยการจากภายนอก, ผู้ตรวจสอบจากภายนอก และทนายความจากภายนอก และได้จัดตั้งสำนักงานควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับสากลขึ้น เรายังคงพยายามทำให้ดียี่งขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเดินหน้าป้องกันการเกิดซ้ำและฟื้นฟูความเชื่อมั่นโดยการเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับให้มากยิ่งขึ้น และอบรมให้ความรู้เรื่องกฏหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด เช่น กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกคน

เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ทำให้เกิดความกังวลใจอย่างมากในสิ่งที่เราเป็นต้นเหตุต่อผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทั้งหมด รวมถึงลูกค้า, ซัพพลายเออร์ และผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง

ความหมายดั้งเดิมของคำว่า Compliance คือ "การทำตามการร้องขอ"

เราได้พัฒนาระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ แต่ขั้นตอนเหล่านั้นก็ยังไม่เพียงพอ ยังมีอะไรอีกบ้างที่จำเป็น สมาชิกที่เกี่ยวข้องในการพยายามสร้างความแข็งแกร่งของระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับได้กล่าวไว้ว่า"เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีวัฒนธรรมองค์กรที่ทำให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลหรือไม่ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ ขึ้นอยู่กับความเปิดกว้างของบริษัท"

การพูดคุยระหว่าง เอ็นจีเค กับ DOJ อย่างต่อเนื่องกันหลายครั้งเป็นประสบการณ์อันขมขื่น แต่ก็ทำให้มีการสร้างระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับที่แข็งแกร่งมากขึ้น และสำเร็จได้ด้วยความพยายามของผู้อำนวยการจากภายนอก และผู้ตรวจสอบและสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลจากภายนอก รวมถึงสมาชิกของคณะกรรมการอิสระ, ด้วยความรู้สึกรับผิดชอบต่อพันธกิจและความพยายามของเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายและการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับที่มีสมาชิกสืบสวนภายในบริษัทเป็นแกนนำหลัก และการมองไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นที่จะปรับโครงสร้างบริษัท ไม่เพียงแต่ในระดับผู้บริหารเท่านั้น แต่ยังมีการดำเนินการในระดับผู้จัดการระดับกลางอีกด้วย

หากเราค้นหาความหมายของคำว่า Compliance คุณจะพบคำจำกัดความ เช่น "การยอมทำตามคำร้องขอหรือคำสั่ง" หรือ "การปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย" แต่ความหมายเดิมคือ "การตอบสนองต่อการร้องขอ" หากเป็นเพียงแค่การยอมทำตามหรือการปฏิบัติตาม แค่ทำตามข้อความในกฎหมายเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว แต่หากเราใคร่ครวญถึงความหมายดั้งเดิมของคำว่า Compliance แล้ว ก็ต้องมีอะไรมากกว่านั้น กล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า Compliance คือ"การตอบสนองต่อความคาดหวังและการร้องของจากสังคมในแต่ละวันด้วยการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และส่งมอบสิ่งเหล่านั้นให้แก่สังคม" มีการตระหนักในเรื่องการปฏิบัติตามข้อบังคับเพิ่มขึ้นทั่วทั้งบริษัท หากพิจารณาถึงความหมายดั้งเดิม ความพยายามของเราได้มาถึงครึ่งทางแล้ว เราต้องเข้าใจความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุด เพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกันทั้งหมดภายในเครือบริษัท และเพื่อหาวิธีการเสริมความแข็งแกร่งของระบบการปฏิบัติตามข้อบังคับ แทนที่จะคิดว่าตนเองได้จัดเตรียมระบบไว้เรียบร้อยแล้ว — ดังคำกล่าวที่ว่า"ไถนาแล้วแต่ลืมหว่านเมล็ด"

มาตรการเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในกลุ่ม เอ็นจีเค

ปีที่ ดำเนินการ การพัฒนากฎระเบียบข้อบังคับ การวางระบบภายใน การฝึกอบรม
FY1997
 • กำหนดคู่มือและเอกสารสรุปกฎหมายการต่อต้านการผูกขาดทางการค้า
 • แต่ละกลุ่มธุรกิจต้องส่งรายงานสถานการณ์การควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการต่อต้านการผูกขาดทางการค้า
 • จัดการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายการต่อต้านการผูกขาดทางการค้าโดยวิทยากรจากภายนอก (ทนายความ) (หลังจากนั้น จัดทุกปี)
FY2011
 • กำหนดกฎระเบียบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
FY2012
 • จัดทำและแจกคู่มือการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
 • จัดทำและแจกเอกสารภาคผนวกของคู่มือการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
 • จัดตั้งคณะกรรมการอิสระ
 • จัดการอบรมภายในบริษัทโดยเจ้าหน้าที่ของแผนกกฏหมาย
 • จัดการบรรยายโดยทนายความท้องถิ่นที่บริษัทย่อยในต่างประเทศ
FY2013
 • อธิบายเกี่ยวกับคู่มือการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
 • เชิญทนายความจากสหรัฐอเมริกามาเป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
FY2014
 • แก้ไขกฎระเบียบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
 • เริ่มนำฐานข้อมูลสำหรับการแจ้งล่วงหน้าและรายงานการเข้าร่วมเกี่ยวกับการประชุมมาใช้จริง
 • เริ่มการเฝ้าระวังทางอีเมล
 • แก้ไขกฎระเบียบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของบริษัทจัดจำหน่ายในอเมริกาเหนือ
 • นำระบบการกำกับดูแลและการรายงานแบบรวมศูนย์ทั่วทั้งบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการบริหารเป็นหัวหน้ามาใช้ (เป็นอิสระจากประธาน)
 • แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
 • เพิ่มความแข็งแกร่งของสายด่วนรับเรื่อง
 • จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้อำนวยการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาใหม่เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและกฎหมายบริษัทซึ่งสอนโดยทนายความชาวญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา (หลังจากนั้น จัดทุกปี)
 • จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่บริษัทในเครือในต่างประเทศ (ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของท้องถิ่น)
FY2015
 • ทำการแก้ไขกฎระเบียบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าสำหรับบริษัทในกลุ่ม เอ็นจีเค ทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของกลุ่ม เอ็นจีเค เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • มีการแก้ไขคู่มือการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
 • อนุมัติโปรแกรมการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าโดย คณะกรรมการบริหาร
 • จัดตั้งสำนักงานควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับสากล
 • จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมทางธุรกิจ
 • จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้แก่พนักงานใหม่ (หลังจากนั้น จัดทุกปี)
 • แจก DVD อบรมเรื่องกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้แก่บริษัทในเครือภายในประเทศ
 • ขยายการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าออกไปทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น
FY2016
 • มีการจัดทำคู่มือการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าฉบับสหรัฐอเมริกาและฉบับจีน และแจกให้บริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและจีนตามลำดับ
 • เริ่มรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าของโปรแกรมการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นรายไตรมาสให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารภายนอก มีการผลักดันโปรแกรมตามคำแนะนำจากคณะกรรมการ
 • จ้าง PwC ประเมินสถานการณ์การควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
 • ขยายการจัดสัมมนาโดยทนายความออกไปสู่ประเทศในอาเซียน
 • จัดสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาใหม่
 • ผลักดันให้มีการจัดเตรียมการอบรมออนไลน์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีการจัดโปรแกรมการอบรมที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นให้สำเร็จ
FY2017
 • จัดทำคู่มือการใช้งานฐานข้อมูลที่บันทึกสถานการณ์การควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
 • ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานใหญ่, กลุ่มธุรกิจ และบริษัทในเครือประกาศให้ทราบเรื่องการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในช่วงต้นปี
 • จัดสัมมนาทางเว็บไซต์ให้แก่สมาชิก 861 คนในญี่ปุ่น
FY2018
 • สร้างฐานข้อมูลสำหรับการรับและจัดการหนังสือคำมั่นสัญญา

แจกคู่มือการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้แก่บริษัทในเครือทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าทั่วทั้งเครือบริษัท
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ และพนักงานอื่น ๆ ในแผนกขายและแผนกเทคนิคซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างใกล้ชิดได้รับสำเนาคู่มือคนละเล่ม