03

ประวัติ

ลำดับเหตุการณ์ของบริษัทเราโดยย่อ

ประวัติศาสตร์ 100 ปีของ NGK INSULATORS

1919-1958

1919
 • ก่อตั้งบริษัท NGK INSULATORS จำกัด โดยแยกออกมาจากฝ่ายฉนวนไฟฟ้าของ Nippon Toki
 • แต่งตั้ง Kazuchika Okura เป็นประธาน (รุ่นแรกของบริษัท)
1936
 • ก่อตั้ง NGK Spark Plug Co., Ltd. โดยแยกออกมาจากฝ่าย Spark Plug ของ NGK
1939
 • แต่งตั้ง Magoemon Ezoe เป็นประธาน (รุ่นที่ 2 ของบริษัท)
1942
 • ก่อสร้างโรงงานชิตะ ซึ่งตั้งอยู่ในฮันดะ, ไอจิเสร็จ
1944
 • แต่งตั้ง Yoshiyuki Morimura เป็นประธาน (รุ่นที่ 3 ของบริษัท)
1946
 • จัดตั้งสหภาพแรงงาน เอ็นจีเค
1948
 • แต่งตั้ง Kumao Yoshimoto เป็นประธาน (รุ่นที่ 4 ของบริษัท)
1950
 • ร่วมลงทุนใน Asahi Malleable Iron Co., Ltd.
1951
 • ตีพิมพ์"Mizuho"ซึ่งเป็นจดหมายข่าวของบริษัทเป็นฉบับแรก
1956
 • ร่วมลงทุนใน Fuji Yogyo
 • ก่อตั้งสำนักงานประสานงานอินเดีย (ในมุมไบ)
1957
 • ก่อสร้างโรงงานอัตสุตะเสร็จ
 • ก่อสร้างโรงงานฉนวนไฟฟ้าที่ไมซอร์, อินเดีย เสร็จโดยได้รับความร่วมมือทางเทคโนโลยีจาก NGK
 • โรงงานหลักสมัยก่อตั้งบริษัท (1919)
 • กรรมการบริหารสมัยก่อตั้งบริษัท (กลาง: Okura ประธาน) (1919)
 • โรงงานชิตะ (1942)
 • Mizuho จดหมายข่าวที่ตีพิมพ์เป็นฉบับแรก (1951)
 • โรงงานอัตสุตะ (1957)
 • โรงงานฉนวนไฟฟ้า ในอินเดีย (1957)