01

คำนำ

เศษฉนวนไฟฟ้าที่นำมาจากสหรัฐอเมริกา

"เราทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และต้องไม่เป็นไปเพื่อผลกำไรของเราเอง"

เศษฉนวนไฟฟ้าชิ้นเล็ก ๆ ที่นำมาจากสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1905 สร้างแรงบันดาลใจให้ตัดสินใจเริ่มทำการผลิตฉนวนไฟฟ้าแรงสูงแบบพิเศษในประเทศญี่ปุ่น

ความตั้งใจที่นำพาให้เราเริ่มทำการผลิตภายในประเทศในตอนนั้นคือ "การทำให้มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีด้วยการเพิ่มคุณค่าใหม่ให้แก่สังคม"ซึ่งเป็นปรัชญาของกลุ่ม NGK ของเรา และเรายังคงยึดมั่นไม่สั่นคลอนตลอดมา เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้คน, สังคม และโลกนี้ บนพื้นฐานของเทคโนโลยีเซรามิคที่สั่งสมบ่มเพาะมาผ่านการผลิตฉนวนไฟฟ้า และผ่านปรัชญาของเรา — เทคโนโลยีของเรายังคงอยู่ต่อไปในอนาคตตลอดกาล