04

เรื่องราวของ NGK

01 เหตุผลเบื้องหลังการผลิตฉนวนไฟฟ้าในประเทศ และจุดเริ่มต้นของบริษัทในกลุ่ม Morimura

หากมีเทคโนโลยีการผลิตเซรามิคที่พัฒนาขึ้นโดยญี่ปุ่น ก็จะสามารถผลิตภายในประเทศได้ เหตุผลนี้ที่ทำให้มีการประดิษฐ์ฉนวนไฟฟ้าแรงสูงแบบพิเศษที่ผลิตขึ้นในญี่ปุ่น และก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องสุขภัณฑ์และหัวเทียนตามมา ความพยายามของเราเกิดจากความเชื่อที่ว่า"เราทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และต้องไม่เป็นไปเพื่อผลกำไรของเราเอง"โดยที่"การทำเพื่อประโยชน์ประเทศชาติหมายถึงการขยายกิจการด้วยความกล้าหาญไม่ย่อท้อเพื่อให้เป็นอิสระพึ่งตนเองได้"และ"เราจะเร่งเดินหน้าไปให้เร็วกว่าคู่แข่งของเรา แทนที่จะรักษาไว้ให้คงอยู่ในสภาพปัจจุบันซึ่งมีค่าเท่ากับการถอยหลังนั่นเอง"

ฉนวนไฟฟ้าเพียงหนึ่งชิ้นทำให้เกิดการผลิตในประเทศได้อย่างไร

สิ่งที่แสดงให้ Nippon Toki Gomei Kaisha ดูเป็นเพียงเศษฉนวนไฟฟ้าชิ้นเล็ก ๆ เท่านั้น เป็นเศษฉนวนไฟฟ้าที่นำกลับมาจากสหรัฐอเมริกาโดย Keijiro Kishi จาก Shibaura Seisaku-sho (ปัจจุบันคือ Toshiba Corporation) Kishi เชื่อว่าการที่ญี่ปุ่นต้องซื้อฉนวนไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าจากต่างประเทศ ทั้ง ๆ ที่ญี่ปุ่นเป็นผู้ผลิตเซรามิคที่ยอดเยี่ยมมาตั้งแต่โบราณเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เขาจึงหาคู่ค้าที่จะมาร่วมผลิตฉนวนไฟฟ้าแรงสูงแบบพิเศษในประเทศญี่ปุ่น

Kishi ได้เสนอให้กับ Nippon Toki แต่ Ichizaemon Morimura ผู้เป็นผู้นำของ Morimura Kumi ซึ่งเป็นเจ้าของ Nippon Toki คัดค้านแผนงานนี้ในตอนแรก เนื่องจากการผลิตเซรามิกซึ่งเป็นธุรกิจหลักยังไม่ราบรื่นดี และยังไม่มีวิศวกรไฟฟ้าที่จำเป็นต้องใช้ อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุดแล้ว บริษัทได้เริ่มผลิตฉนวนไฟฟ้าด้วยความเชื่อที่ว่า"เราทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และต้องไม่เป็นไปเพื่อผลกำไรของเราเอง"ดังที่ Kazuchika Okura ได้ระลึกความทรงจำให้ฟัง

ในเวลาไม่นาน ฉนวนไฟฟ้าแรงสูงแบบพิเศษ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นร่วมกันระหว่าง Nippon Toki กับ Shibaura Seisaku-sho ก็ได้แสดงให้เห็นว่ามีสมรรถนะที่เหนือว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตนอกประเทศญี่ปุ่น และเกิดอุปสงค์เพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น จึงได้ตัดสินใจแยกฝ่ายฉนวนไฟฟ้าออกมา และก่อตั้ง NGK INSULATORS ขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ.1919

ปัจจัยที่กระตุ้นให้ทำการก่อตั้งบริษัทคือความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทำการผลิตภายในประเทศและความกล้าหาญไม่ย่อท้อเพื่อให้เป็นอิสระพึ่งตนเองได้ สปิริตเช่นนี้ไม่เพียงเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการก่อตั้งบริษัทเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดบริษัทในกลุ่ม Morimura ขึ้นอีกมากมาย

เศษฉนวนไฟฟ้าซึ่งผลิตโดยบริษัท R.Thomas & Sons Company ที่ Kishi นำกลับมา
Keijiro Kishi ผู้แนะนำให้ผลิตฉนวนไฟฟ้า
"คำปฏิญาณเมื่อก่อตั้งบริษัท" บนแผ่นเซรามิคซึ่งวางอยู่บนแผ่นศิลาฤกษ์ของเตาเผากลมหมายเลข 1
โรงงานหลักสมัยก่อตั้งบริษัท

ความท้าทายในการพัฒนาเครื่องสุขภัณฑ์และหัวเทียน

ในตอนที่ก่อตั้งบริษัท Nippon Toki ญี่ปุ่นไม่มีทางเลือกอื่น จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าเครื่องสุขภัณฑ์คุณภาพสูง Magobei Okura และ Kazuchika ลูกชายของเขาเป็นคนที่กล้าเริ่มกิจการใหม่ ๆ และได้ก่อตั้ง TOYO TOKI Co., Ltd. ขึ้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1917 เพื่อทำการพัฒนาเครื่องสุขภัณฑ์ หลังจากนั้นได้มีการประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น อ่างอาบน้ำ FRP ชิ้นแรกของญี่ปุน และแผ่นรองนั่งโถส้วมที่ฉีดน้ำอุ่นเพื่อทำความสะอาด ซึ่งทำให้ TOYO TOKI กลายเป็นผู้ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ระดับโลก บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น TOTO KIKI LTD. ในปี ค.ศ.1970 และเปลี่ยนเป็น TOTO ในปี ค.ศ.2007

นอกจากนี้บริษัทยังได้เริ่มทำการผลิตหัวเทียนภายในประเทศ Magoemon Ezoe ซึ่งภายหลังเป็นประธานรุ่นที่ 2 ของ เอ็นจีเค มีความปรารถนาที่จะจัดหาหัวเทียนที่ผลิตโดยญี่ปุ่นให้แก่ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ของญี่ปุ่นซี่งจะเติบโตในไม่เร็วก็ช้า หลังจากที่ไปเยี่ยมชมโรงงานหัวเทียนที่อเมริกาในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1920 ในปีต่อมา บริษัทได้เริ่มพัฒนาหัวเทียน และเริ่มจำหน่ายในปี ค.ศ.1931 ภายใต้ชื่อ“NG Spark Plug”ซึ่งมาจากอักษรตัวแรกของ Nippon Gaishi เนื่องจากอักษรตัวแรกเป็น"NG"ซึ่งทำให้นึกถึงคำว่า“No Good” บริษัทจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น NGK Spark Plug ในปี ค.ศ.1934 ฝ่ายหัวเทียนของ NGK INSULATORS ได้ถูกแยกออกมาเป็นบริษัท NGK Spark Plug Co., Ltd. ในเดือนตุลาคม ค.ศ.1936 NGK Spark Plug ได้เติบโตจนกลายมาเป็นแบรนด์หัวเทียนชั้นนำของโลกในปัจจุบัน

ห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องกระเบื้อง ก่อนที่จะมาเป็น TOYO TOKI (ทศวรรษ 1910)
หัวเทียนในช่วงแรกของการพัฒนา

สปิริตของ"หนึ่งบริษัท หนึ่งธุรกิจ"ที่ก่อให้เกิด Morimura Group

Morimura Gumi ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการค้าในต่างประเทศ ต่อมาได้กลายมาเป็นกลุ่ม Morimura ในปัจจุบัน โดยมี Noritake Company Limited, TOTO, NGK INSULATORS, NGK Spark Plug และ Okura Art China, Inc. รวมอยู่ด้วย
แนวทางการทำธุรกิจที่โดดเด่นไม่เหมือนใครทำให้เกิดกลุ่มบริษัทนี้ขึ้นมา ตามแนวทางนี้ การมีโครงสร้างองค์กรที่เป็นอิสระและมีบุคลากรเฉพาะในการบริหารจัดการธุรกิจใหม่ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น, มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และมียอดขายเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ความรับผิดชอบของธุรกิจมีความชัดเจนมากขึ้นด้วย สปิริตของบริษัทในกลุ่ม Morimura ที่ต่อมาเรียกว่า"หนึ่งบริษัท หนึ่งธุรกิจ"นั้นได้เกิดขึ้นมาในช่วงนี้
ด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทำการผลิตภายในประเทศและมีความกล้าหาญไม่ย่อท้อเพื่อให้เป็นอิสระพึ่งตนเองได้กลุ่ม Morimura ได้กลายมาเป็นกลุ่มบริษัทด้านเซรามิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทของเราได้กำหนดปรัชญาบริษัทขึ้นในปี ค.ศ.1986 ด้วยสปิริตที่เป็นดั่งกระแสคลื่นใต้น้ำว่า"ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ เอ็นจีเค จะต้องสร้างคุณค่าใหม่และเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิต" ในปี ค.ศ.2019 ได้มีการแก้ไขปรัชญาของกลุ่ม NGK ห้สอดคล้องกับอุดมการณ์เดียวกันนี้ว่า"ทำให้มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีด้วยการเพิ่มคุณค่าใหม่ให้แก่สังคม"

ความสัมพันธ์ของกลุ่ม Morimura

ความสัมพันธ์ของกลุ่ม Morimura