02

ปรัชญาของกลุ่ม NGK

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งบริษัท เราได้ทำการแก้ไขระบบปรัชญาของเรา และได้กำหนดปรัชญาของกลุ่ม NGK ขึ้นมา เพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและเพื่อเป็นการปลูกฝังสปิริตที่มีมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทภายในกลุ่ม เอ็นจีเค ทั้งหมดทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลก

ปรัชญาของกลุ่ม NGK

เหตุการณ์ที่นำมาสู่ปรัชญาของกลุ่ม NGK

เมื่อธุรกิจของเรามีความหลากหลายและขยายไปสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น โครงสร้างของกลุ่ม เอ็นจีเค ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นกัน เพื่อให้แน่ใจว่ามีระบบค่านิยมที่แต่ละคนต่างเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกัน และเพื่อให้แสดงความสามารถของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ด้วยความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันในเครือบริษัท จึงมีความจำเป็นที่สมาชิกในกลุ่ม เอ็นจีเค ทั้งหมดจะต้องรับรู้ภารกิจของเราและคุณค่านิยมของเรา
ในการกำหนดเนื้อหา เราได้หารือกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนหลายครั้งในระดับของผู้บริหาร และได้รับความร่วมมือจากพนักงานหลากหลาย รวมทั้งพนักงานในต่างประเทศด้วย เพื่อที่จะสรุปถ้อยคำออกมา

ภารกิจของเรา

เพื่ออธิบายปรัชญาของกลุ่ม NGK ที่กำหนดขึ้นมาใหม่นี้ เราได้ทบทวนแนวคิดที่ซ่อนอยู่ภายในปรัชญาองค์กรของเรา (กำหนดขึ้นในปี ค.ศ.1986) ซึ่งมีชื่อว่า"ปรัชญาของเรา" และได้ทำการแก้ไขถ้อยคำ
สปิริตขององค์กรที่เรารับรู้ร่วมกันโดยถือว่าเป็นปรัชญาองค์กรของเรามาตั้งแต่ในอดีต ที่กล่าวไว้ว่า"ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ เอ็นจีเค จะต้องสร้างคุณค่าใหม่และเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิต"ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไป และอุดมการณ์ที่แฝงอยู่ในถ้อยคำก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

คุณภาพ 3 ประการที่เราแสวงหา

เพื่อให้แน่ใจว่า กลุ่ม เอ็นจีเค จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต และเพื่อทำภารกิจของเราให้สำเร็จลุล่วง เราได้แสดงคุณภาพที่เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและพนักงานทุกคนจำเป็นต้องขัดเกลาต่อไป
เมื่อกล่าวถึงบุคลากร, ผลิตภัณฑ์ และการบริหารงานของเรา เราให้ความสำคัญกับคุณค่าดังต่อไปนี้

  • บุคลากรของเราควรให้คุณค่าในเรื่องการทำงานเป็นทีม และทำสิ่งที่ท้าทายอย่างต่อเนื่องด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล
  • ผลิตภัณฑ์ของเราควรสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความทุ่มเทอย่างแท้จริงในด้านสมรรถนะ, เทคโนโลยี, เวลาการส่งมอบ และต้นทุน
  • การบริหารงานของเรามุ่งทำประโยชน์ให้ผู้คนมีความสุข และได้รับความรู้สึกไว้วางใจจากสังคม