04

เรื่องราวของ NGK

03 การขยายกิจการไปทั่วโลกโดยแสวงหาอุดมการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

การขยายกิจการไปทั่วโลกของบริษัทเรายังคงมีดีเอ็นเอเดิมที่เราเคยมีมาตั้งแต่สมัยพี่น้อง Morimura การขยายกิจการไปทั่วโลกซึ่งเริ่มต้นจากการส่งออกฉนวนไฟฟ้าได้เติบโตมากขึ้น ไปสู่การผลิตฉนวนไฟฟ้า และ HONEYCERAM ในท้องถิ่น ในขณะที่เราขยายฐานใหม่ของเราไปทั่วโลก การขยายกิจการไปทั่วโลกของเราก็ยังคงแสวงหาทั้งการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่นและอุดมการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลง

ดีเอ็นเอของการขยายกิจการไปทั่วโลกตั้งแต่สมัยพี่น้อง Morimura

เรื่องความพยายามที่จะไปในระดับสากลของเรา เอ็นจีเค ยังคงรักษาดีเอ็นเอเดิมของกลุ่ม Morimura ตั้งแต่ในสมัยที่พี่น้อง Morimura คนน้องชื่อ Toyo ได้ก่อตั้งบริษัทร่วมทุน Hinode Shokai ขึ้นในปี ค.ศ.1876 และก่อตั้งบริษัทที่ลงทุนแยกอิสระ Hinode Shokai Morimura Brothers (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Morimura Brothers) ในปี ค.ศ.1878 บริษัทของเราได้ทำการสำรวจตลาดในอเมริกาเหนือในช่วงทศวรรษ 1930 และได้รับการสั่งซื้อลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าแบบแขวน จำนวน 20,000 ชิ้นจากรัฐบาลอินเดียในปี ค.ศ.1935 ซึ่งเป็นการส่งออกไปต่างประเทศเป็นครั้งแรกของบริษัทเรา หลังจากนั้น บริษัทของเราได้ก่อตั้ง NGK America (ปัจจุบันคือ NGK-LOCKE) ในปี ค.ศ. 1965 และก่อตั้ง NGK INSULATORS OF CANADA ในปี ค.ศ.1968 เพื่อเพิ่มการส่งออกฉนวนไฟฟ้าไปยังอเมริกาเหนือ เรายังประสบความสำเร็จในการส่งออกไปยังประเทศนิวซีแลนด์และเยอรมนีตะวันตก (ชื่อเรียกสมัยนั้น) อีกด้วย หลังจากนั้นในทศวรรษ 1970 เราเริ่มการผลิตในท้องถิ่นที่ LOCKE INSULATORS

Toyo Morimura และพี่น้อง Morimura (ประมาณปี ค.ศ.1883)

ความยากลำบากอันแสนสาหัสของ LOCKE INSULATORS

อาจพูดได้ว่านี่คือความยากลำบากอันแสนสาหัสครั้งแรกของ เอ็นจีเค LOCKE INSULATORS ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1973 โดยการร่วมทุนกับ GE ในสหรัฐอเมริกา ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาการบริหารงานอันรุนแรง หนึ่งในปัญหานั้นคือความสัมพันธ์ที่แข็งกร้าวขาดความยืดหยุ่นระหว่างแรงงานและผู้บริหารซึ่งเป็นการกีดขวางการเพิ่มผลิตภาพ แม้จะพยายามปฏิรูปการบริหารงาน แต่บริษัทก็ยังเจอกับการนัดหยุดงานถึง 2 ครั้ง ท่ามกลางความยากลำบากอื่น ๆ แต่แม้จะอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ บริษัทก็ยังคงผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการบริหารงาน ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยี, การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้มีการมอบอำนาจให้แก่ท้องถิ่น หลังจากนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานและผู้บริหาร และสภาพแวดล้อมในการบริหารงานก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ และธุรกิจก็เติบโตตามไปด้วยเช่นกัน LOCKE INSULATORS เป็นหนึ่งในผู้ผลิตฉนวนไฟฟ้าระดับต้น ๆ ของสหรัฐอเมริกา

NGK CERAMICS EUROPE S.A. บริษัทที่เริ่มจากศูนย์

ในขณะเดียวกัน ได้ก่อตั้ง NGK Europe (ฮัมบวร์ค) ขึ้นเพื่อเป็นฐานการจำหน่ายในปี ค.ศ.1976 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายกิจการไปยังยุโรปโดยตรง ในปี ค.ศ.1977 เราได้ซื้อ MNPB และก่อตั้ง NGK Baudour ขึ้นในเบลเยียม เพื่อเริ่มผลิตฉนวนไฟฟ้าที่นี่ เนื่องจากมีความต้องการ HONEYCERAM เพิ่มมากขึ้น จึงก่อตั้ง NGK CERAMICS EUROPE S.A. (ACE) ขึ้นที่เบลเยียมในปี ค.ศ.1985

ในขณะที่ LOCKE INSULATORS และ NGK Baudour ก่อตั้งขึ้นโดยซื้อบริษัทท้องถิ่น แต่ ACE เป็นบริษัทแรกที่เราออกเงินสร้างขึ้นเองเพื่อให้เป็นฐานการผลิตในต่างประเทส เอ็นจีเค ซื้อทรัพย์สิน, สร้างโรงงาน และเตรียมการผลิตเองทั้งหมด ความพยายามเหล่านี้ประสบปัญหามากมาย เนื่องจากมีความแตกต่างกันอย่างมากเรื่องวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม แต่ก็เริ่มดำเนินงานได้ในปี ค.ศ.1988 ต่อมา เอ็นจีเค ได้เดินหน้าลงทุนสร้างโรงงานแห่งที่ 2 และแห่งที่ 3 ทันทีเพื่อรองรับความต้องการที่มีเพิ่มมากขึ้น

NGK CERAMICS EUROPE S.A.

เครือข่ายการผลิตทั่วโลกที่ขยายออกไปในหลายประเทศทั่วโลก

NGK CERAMICS USA, INC. ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1988 เนื่องจากมีนโยบายการจัดสรรการผลิตให้เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิต HONEYCERAM ระหว่างญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา และยุโรป ความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์เพิ่มเติมเช่นเดียวกับในยุโรป ในเวลาต่อมา ได้ขยายฐานการผลิต HONEYCERAM ไปยังอินโดนีเซีย, แอฟริกาใต้, จีน, โปแลนด์, เม็กซิโก และประเทศไทย บริษัทของเราได้ผลักดันให้ทำการผลิตใกล้ ๆ กับตลาดที่เป็นแหล่งบริโภคผลิตภัณฑ์ จึงได้สร้างและขยายเครือข่ายการผลิตของเราออกไปทั่วโลก NGK CERAMICS POLSKA SP. Z O.O. (ACP) มีการขยายตัวอย่างโดดเด่น โดยได้เริ่มผลิตตัวกรองฝุ่นละอองดีเซล SiC (DPF) เป็นปริมาณมากในปี ค.ศ.2005 หลังจากนั้น ความสามารถในการผลิต HONEYCERAM จำนวนมาก และ DPF ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และบริษัทเริ่มผลิตเซ็นเซอร์ไนโตรเจนอ๊อกไซด์ ในปี ค.ศ.2013 และเริ่มผลิตตัวกรองฝุ่นละอองเบนซิน (GPF) ในปี ค.ศ.2016 บริษัทได้เพิ่มไลน์ประกอบที่ 2 สำหรับเซ็นเซอร์ไนโตรเจนอ๊อกไซด์ ในปี ค.ศ.2014 และสร้างโรงงานแห่งที่ 2 เพื่อเพิ่มการผลิตตัวกรองฝุ่นละอองดีเซล SiC (DPF) ในปี ค.ศ.2017 และเติบโตกลายมาเป็นหนึ่งในฐานต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของ เอ็นจีเค

ฐานการผลิตท้องถิ่นของธุรกิจพลังงานไฟฟ้าก็ขยายเพิ่มขึ้นเช่นกัน เราได้ก่อตั้ง P.T. WIKA-NGK INSULATORS ขึ้นในอินโดนีเซีย, NGK STANGER PTY. LTD.ในออสเตรเลีย , NGK-LOCKE POLYMER INSULATORS, INC. ในสหรัฐอเมริกา, NGK INSULATORS TANGSHAN CO., LTD. ในจีน, Birla NGK Insulators Private Limited ในอินเดีย และ NGK INSULATORS SUZHOU CO., LTD. ในจีน ส่วนในธุรกิจกระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรม เราได้ก่อตั้ง NGK TECHNOCERA SUZHOU CO., LTD. ในจีน และ SIAM NGK TECHNOCERA CO., LTD. ในประเทศไทย ส่วนในธุรกิจโลหะ เราได้ก่อตั้ง NGK METALS CORPORATION ในสหรัฐอเมริกา และ NGK BERYLCO FRANCE ในฝรั่งเศส และในธุรกิจเซรามิกสมรรถนะสูง เราได้ก่อตั้งบริษัท FM INDUSTRIES ขึ้นในสหรัฐอเมริกา

เครือข่ายการผลิตทั่วโลก

1

บริษัท FM INDUSTRIES

2

NGK CERAMICS MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.

3

NGK METALS CORPORATION

4

NGK CERAMICS USA, INC.

5

NGK-LOCKE POLYMER INSULATORS, INC.

6

NGK BERYLCO FRANCE

7

NGK CERAMICS EUROPE S.A.

8

NGK CERAMICS POLSKA SP. Z O.O.

9

NGK CERAMICS SOUTH AFRICA (PTY) LTD.

10

SIAM NGK TECHNOCERA CO., LTD.

11

NGK TECHNOCERA SUZHOU CO., LTD.

12

NGK CERAMICS SUZHOU CO., LTD.

13

NGK INSULATORS TANGSHAN CO., LTD.

14

บริษัท NGK INSULATORS จำกัด

15

P.T. NGK CERAMICS INDONESIA

16

NGK STANGER PTY. LTD.

สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ต้องไม่เปลี่ยนแปลง

เดิมทีจุดมุ่งหมายในการขยายกิจการไปต่างประเทศของเราคือการทำเพื่อประเทศญี่ปุ่นและเพื่อให้ได้เงินตราต่างประเทศ ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เราได้รับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การลดความเสี่ยงของการแลกเปลี่ยนเงินตรา และเปลี่ยนไปจัดซื้อในท้องถิ่นแทน ตัวอย่างเช่น เราได้ปรับโครงสร้างทางธุรกิจของเราโดยปิด NGK INSULATORS SUZHOU เนื่องจากอุปสงค์ที่ซบเซาและมีการแข่งขันมากขึ้นของฉนวนไฟฟ้าสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในตลาดประเทศจีน เราเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการที่เราจะทำภารกิจของเราที่จะอุทิศตนทำประโยชน์ให้แก่สังคมผ่านการทำธุรกิจของเราต่อไป

ในขณะที่เราปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจ เราก็ยังคงแสวงหาอุดมการณ์ที่ต้องไม่เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดด้วยเช่นกัน อุดมการณ์นั้นปรากฏอยู่ในปรัชญาของกลุ่ม NGK ที่ได้แก้ไขเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งบริษัทที่ว่า"ทำให้มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีด้วยการเพิ่มคุณค่าใหม่ให้แก่สังคม" มีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง เช่น รูปแบบของธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีสิ่งที่ห้ามเปลี่ยนแปลง เช่น พันธกิจและคุณค่าของกลุ่ม เอ็นจีเค เราต้องแสวงหาทั้งสองทาง ทัศนคตินี้ถูกนำมาใช้ในการขยายกิจการไปทั่วโลกของ เอ็นจีเค