04

เรื่องราวของ NGK

02 เป้าหมายของเราในการทำให้มีคุณภาพเดียวกันทั่วโลกและการทุ่มเทให้มีความเป็นรูปแบบเดียวกันอย่างถาวร

"การแสวงหาความเป็นรูปแบบเดียวกัน"ของเรามีเป้าหมายเพื่อควบคุมความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า นี่เป็นแนวคิดที่ก่อสร้างรากฐานในการควบคุมคุณภาพของบริษัทเรา แนวความคิดนี้สืบทอดมาจากอดีตและไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้เราสามารถผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเดียวกันได้สำเร็จในระดับโลก

จุดกำเนิดของการแสวงหาความเป็นรูปแบบเดียวกัน

ในวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ.1912 Magoemon Ezoe และ Kichijiro Yamada จาก Nippon Toki ได้ออกจากท่าเรือทสึรุกะ ในจังหวัดฟุกุอิ เพื่อเดินทางไปยุโรป การเดินทางของพวกเขาเป็นความลับที่ไม่มีใครในอุตสาหกรรมเดียวกันรู้เลย จุดมุ่งหมายของพวกเขาคือการมีทักษะความชำนาญจากการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในโรงงานเครื่องกระเบื้องวิคตอเรียน ประเทศออสเตรีย

ทั้ง 2 คนยังได้ไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเซเกล ในเบอร์ลิน เพื่อขอให้ทำการทดสอบดินสำหรับทำเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้อยู่ที่ญี่ปุ่น เพื่อช่วยให้พวกเขาค้นพบแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดดินเนอร์ที่มีจานขนาด 24 cm Dr. Cramer ผู้ซึ่งทำงานที่ห้องปฏิบัติการแห่งนี้ ได้ให้คำแนะนำแก่พวกเขา 3 ประการ คือ วัตถุดิบควรมีความบริสุทธิ์มากกว่านี้, ขนาดของเม็ดควรละเอียดมากกว่านี้ และควรบ่มดิน การวิจัยที่ผ่านมาของ Nippon Toki มักจะเน้นในเรื่องความแข็งแรงทางกายภาพของดิน แต่ Dr. Cramer เน้นย้ำให้ใช้วัสดุตั้งต้นที่เป็นแบบเดียวกันทั้งหมด ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดวิธีการคิดแบบใหม่ใน Nippon Toki นี่คือจุดกำเนิดของ"การแสวงหาความเป็นรูปแบบเดียวกัน"ซึ่งพนักงานของเราให้ความสำคัญอยู่ในปัจจุบัน

Magoemon Ezoe (ระหว่างอยู่ที่ Nippon Toki)

จากวัสดุตั้งต้นที่เป็นแบบเดียวกันทั้งหมดสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบเดียวกันทั้งหมด

ปัญหาพินฉนวนไฟฟ้าแรงสูงแบบพิเศษแตกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี ค.ศ.1914 หลังจากทำการทดสอบและวิจัยต่าง ๆ มากมายเพื่อระบุสาเหตุของปัญหา พบว่ามีสาเหตุมาจากการขยายตัวที่แตกต่างกันระหว่างเซรามิคของฉนวนไฟฟ้า และซีเมนต์ ทำให้มีความหวังว่าจะแก้ไขปัญหาได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในปีต่อมามีอุบัติเหตุการแตกเกิดขึ้นหลายครั้งทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศและผลิตภัณฑ์นำเข้า สมาคมไฟฟ้าญี่ปุ่นได้พิจารณาว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรง จึงได้เริ่มทำการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุ

ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1915 ระหว่างทำการตรวจสอบ Kazuchika Okura และ Saburo Momoki หัวหน้าวิศวกรได้เดินทางไปเพื่อตรวจสอบหาความจริงที่ยุโรปและสหรัฐอเมริกา พวกเขาไปดูงานโรงงานฉนวนไฟฟ้าของบริษัท Ohio Brass Company ในสหรัฐอเมริกา พวกเขารู้สึกตกใจมากที่เห็นความแตกต่างทางเทคโนโลยีในการผลิตเมื่อเทียบกับ Nippon Toki ในจดหมายที่ส่งไปญี่ปุ่น Okura เขียนว่า"เราจำเป็นต้องปฏิรูปวิธีการคิดในเรื่องฉนวนไฟฟ้าที่ผ่านมาของเราที่ว่า ใช้ดินคุณภาพต่ำก็ได้, แค่ให้ผ่านการทดสอบด้วยไฟฟ้าก็พอ และทำให้ราคาถูกเพื่อให้มีกำไรก็พอแล้ว" เขาได้กลับมาคิดทบทวนอย่างลึกซึ้งถึงความผิดพลาดของ Nippon Toki ที่ไม่นำดินเซรามิคคุณภาพสูงมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับฉนวนไฟฟ้า และไม่คำนึงถึงเรื่องคุณภาพอย่างเพียงพอ เขายืนยันอย่างหนักแน่นว่าจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการผลิตโดยรวมทั้งหมด

หลังจากที่เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว Momoki สั่งให้บริษัทพยายามปรับปรุงคุณภาพเมื่อทำการผลิตฉนวนไฟฟ้า และเสนอแนวความคิดเรื่อง"ความเป็นรูปแบบเดียวกัน"ในเรื่องความแข็งแกร่งด้านกลไกของผลิตภัณฑ์

โรงงาน Nippon Toki (ประมาณ ค.ศ.1927)
Saburo Momoki
Momoki เข้ามาทำงานที่ Nippon Toki ในปี ค.ศ.1904 และรับผิดชอบในการพัฒนาฉนวนไฟฟ้า

การแสวงหาความเป็นรูปแบบเดียวกันโดยถือเป็นนโยบายการบริหารงาน

เดิมที แนวความคิดในเรื่องการแสวงหาความเป็นรูปแบบเดียวกันไม่ได้แทรกซึมเข้าไปในการบริหารงานทั่วทุกด้าน จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นหลังจากแยกฝ่ายฉนวนไฟฟ้าออกมาจาก Nippon Toki ซึ่งส่งผลให้มีการก่อตั้งบริษัทเราขึ้น

มีการสั่งซื้อเข้ามาอย่างท่วมท้นท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจอันเฟื่องฟูหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 จนบริษัทไม่สามารถใส่ใจเรื่องการควบคุมคุณภาพได้ แต่สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปหลังจากเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังสงคราม ราคาสินค้าลดลงเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทำให้จำเป็นต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยต้นทุนที่ต่ำลงและคุณภาพที่สูงขึ้น ในสถานการณ์เช่นนี้ เราได้ทำการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของเรากับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคู่แข่งในญี่ปุ่นและในต่างประเทศโดยได้รับความร่วมมือจากช่างของบริษัท Great Consolidated Electric Power Company และเราก็ค้นพบว่าความเป็นรูปแบบเดียวกันของผลิตภัณฑ์ของเราด้อยกว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท Ohio Brass Company ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเรา

ตั้งแต่นั้นมา การทำให้ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบเดียวกันได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงานของเรา และเราได้ทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยรวมทั้งหมดอย่างเป็นระบบ รวมถึงวัตถุดิบและวัสดุตั้งต้น

พื้นที่เก็บพิน (Pin) ฉนวนไฟฟ้า ภายใน Nippon Toki

สร้างคุณภาพแบบเดียวกันทั่วโลกให้สำเร็จ

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัทของเราได้ทำการขยายกิจการฉนวนไฟฟ้า และได้กลายมาเป็นผู้ผลิตฉนวนไฟฟ้าชั้นแนวหน้าของโลกในช่วงทศวรรษ 1960 และแน่นอนว่าหนึ่งในพลังขับเคลื่อนนี้คือการสร้างคุณภาพที่สม่ำเสมอคงที่ได้สำเร็จจากการแสวงหาความเป็นรูปแบบเดียวกัน

ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา บริษัทของเราได้ทำการ"ปฏิรูปการผลิตในเชิงโครงสร้าง"ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นโดยการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลงและระยะเวลาในการรอคอยสินค้าที่สั้นลง ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจนจากการปรับปรุงประจำปีที่ทำกันมาแต่เดิม เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน และกิจกรรมเหล่านี้ยังคงดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเซรามิคสำหรับรถยนต์ เราได้พยายามนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เหนือกว่าความคิดสามัญทั่วไปมาใช้เพื่อสร้างคุณภาพแบบเดียวกันทั่วโลกให้สำเร็จ และสิ่งนี้หมายถึงการแสวงหาความเป็นรูปแบบเดียวกันในระดับโลกนั่นเอง

ตลอด 100 ปีที่ผ่านมา การแสวงหาความเป็นรูปแบบเดียวกันยิ่งลงลึกมากขึ้นตั้งแต่วัตถุดิบไปสู่ผลิตภัณฑ์ และลงไปสู่นโยบายการบริหารงานของเรา และแนวความคิดนี้ยังคงอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้ทั้งในการขยายกิจการไปทั่วโลกและการสร้างคุณภาพแบบเดียวกันทั่วโลกให้สำเร็จในส่วนของธุรกิจเซรามิคสำหรับรถยนต์

โรงงานอิชิคะวะมีระบบการทำงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นโรงงานแม่สำหรับพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตล่าสุดสำหรับใช้ในฐานการผลิตในต่างประเทศ