04

Historie NGK

08 HPC — wynik ścisłej współpracy pomiędzy działem sprzedaży i technologii

Dział Inżynierii Chemicznej był jednym z działów, które odegrały kluczową rolę w rozwoju działalności niezwiązanej z izolatorami. Szukaliśmy nowych możliwości podjęcia działalności poprzez ścisłą współpracę pomiędzy działem sprzedaży i technologii. Jedną z takich działalności stanowią materiały ceramiczne do użytku ze sprzętem do wytwarzania półprzewodników, która następnie znacznie się rozwinęła w obszarze wysokowydajnych elementów ceramicznych (HPC).

Odkrywanie potrzeb, które mogą zaspokoić nowe działalności

Od lat 60. ubiegłego wieku NGK rozwinęła działalność niezwiązaną z izolatorami w celu realizacji planu 6:4, a Dział Inżynierii Chemicznej (obecnie Dział Procesów Przemysłowych) był jednym z działów odgrywających w tym procesie główną rolę. Od początku swojego istnienia dział ten zajmował się rozwojem produktów w nowych obszarach, a dążenie do poznania potrzeb rynku i odkrywania nowych możliwości biznesowych było skupione wokół działalności sprzedażowej. W odróżnieniu od innych obszarów naszej działalności, Dział Inżynierii Chemicznej był zaangażowany w szeroki i zróżnicowany wachlarz branż, dlatego też dział ten został uznany za najbardziej odpowiedni do prowadzenia nowych przedsięwzięć. Sprzedaż określa potrzeby, technologia dopasowuje technologię NGK do tych potrzeb i proponuje klientom konkretne rozwiązania. Próbowaliśmy zbadać możliwości komercjalizacji, wykorzystując potencjał „technologii i sprzedaży” do przedstawiania nowych pomysłów i określania potrzeb.

Różnorodne technologie materiałów ceramicznych NGK, takie jak częściowo stabilizowany cyrkon (PSZ) i węglik krzemu (SiC), stanowiły główną zaletę w rozwoju nowych typów działalności. Podjęliśmy pracę nad rozwojem praktycznych zastosowań w takich sektorach jak produkty żywnościowe, utylizacja odpadów i recykling. Owocem tych działań są m.in. filtry ceramiczne do produkcji piwa. Jednym z celów badania potrzeb rynku był obszar sprzętu do wytwarzania półprzewodników.

Ceramiczny wirnik turbosprężarki stanowi wysoko wytrzymały podzespół silnika, który jest odporny na trudne warunki pracy, a jednocześnie wykonany jest z ceramiki, materiału, który często uważany był za delikatny. Technologia ta została w pełni wykorzystana do rozwoju materiałów ceramicznych do użytku ze sprzętem do wytwarzania półprzewodników.

Filtry ceramiczne stosowane w różnych obszarach

Bioreaktor stosowany przy produkcji żywności

Stawianie czoła komercjalizacji i zwiększanie możliwości produkcyjnych

Nasze poszukiwania w obszarze półprzewodników okazały się pożądane przez japońskich producentów sprzętu do wytwarzania półprzewodników do zastosowania w grzałkach ceramicznych ogrzewających płytki półprzewodnikowe, lecz nasze produkty nie spełniały wymagań dotyczących odporności na korozję, a nawet przy zmianie materiałów zastosowania, do których nasze produkty były wykorzystywane, były ograniczone, przez co nie przewidywaliśmy znacznego wzrostu ich ilości.

W celu promowania swoich produktów przedstawiciele NGK odwiedzili w Stanach Zjednoczonych największych na świecie producentów sprzętu do wytwarzania półprzewodników. W rezultacie mieliśmy dobre przeczucia co do komponentów ceramicznych do cienkowarstwowych aparatów do formowania (CVD). Komponenty te wymagają odporności na korozję w kontakcie z gazem, dlatego też bliżej przyjrzano się materiałom NGK. NGK odkryła potencjał komercjalizacji w tym obszarze. W listopadzie 1994 roku NGK ogłosiła rozpoczęcie opracowywania materiałów ceramicznych do sprzętu do wytwarzania półprzewodników, planując wprowadzenie tych produktów na rynek w następnym roku. W 1995 roku zainicjowano inicjatywę o nazwie H Project. Rozbudowaliśmy nasze zakłady produkcji masowej, a w 1997 roku rozpoczęliśmy produkcję grzałek z wałami i uchwytami elektrostatycznymi.

Okoliczności stojące za tym rozwojem obejmowały rozkwit gospodarczy w sektorach internetowych skupionych na terenie Stanów Zjednoczonych, w późniejszym czasie nazwany „bańką internetową”, a także stale rozwijający się światowy rynek półprzewodników.

W sierpniu 2000 roku uruchomiliśmy nowe linie produkcyjne w zakładzie w Komaki, oprócz zakładu w Chicie, a dzięki zwiększeniu możliwości produkcyjnych byliśmy w stanie w wystarczającym stopniu sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu ze strony naszych klientów. W styczniu 2002 roku nabyliśmy prawa do zarządzania spółką FM INDUSTRIES, INC. (FMI), producenta modułów do sprzętu do wytwarzania półprzewodników z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, i dokonaliśmy przejścia od producenta podzespołów do producenta całych modułów. FMI w maju 2010 roku przejęła działalność biznesową spółki LJ Engineering & Manufacturing, Inc. (LJ), a w lutym 2012 roku nabyła Dział Natryskiwania Termicznego spółki Praxair Surface Technologies, Inc. (PST), który był ukierunkowany na działalność w sektorze półprzewodników. Dzięki temu FMI stała się dla producentów sprzętu do wytwarzania półprzewodników w Stanach Zjednoczonych ważnym producentem materiałów komorowych, co doprowadziło do znaczącego rozwoju firmy.

Grzałka ceramiczna do użytku ze sprzętem do wytwarzania półprzewodników

Uchwyt elektrostatyczny do użytku ze sprzętem do wytwarzania półprzewodników

Produkcja w toku

Czynniki, które doprowadziły do sukcesu sektora HPC

Od tego czasu sektor HPC, obejmujący swoją działalnością sprzęt do wytwarzania półprzewodników, nadal się rozwija, a NGK rozpoczęła budowę nowej fabryki w Tajimi w prefekturze Gifu, w której rozpoczęcie produkcji zaplanowane jest na październik 2019 roku.

FMI

Nowa fabryka NGK CERAMIC DEVICE w Tajimi

Działalność związana z sektorem HPC jest jednym z filarów firmy NGK. Jednym z czynników, które umożliwiły rozwój tego sektora, jest wiedza z zakresu materiałów ceramicznych i technologii produkcyjnej rozwijana od początku istnienia naszej firmy. Produkcja znajduje się również w samym sercu przemysłu elektronicznego. Drugim czynnikiem jest nasza granicząca z obsesją motywacja do rozwijania nowych obszarów działalności. Prawdopodobnie nie wprowadzilibyśmy na rynek materiałów ceramicznych do użytku ze sprzętem do wytwarzania półprzewodników, gdybyśmy nie byli gotowi do podejmowania nowych wyzwań poprzez współpracę pomiędzy działem sprzedaży i technologii, aby zrealizować cel NGK w postaci planu 6:4. Kolejnym czynnikiem, o którym nie można zapomnieć, jest strategia patentowa firmy NGK. Dzięki wykorzystaniu należących do firmy NGK patentów związanych z cyrkonem i podpisaniu umów licencyjnych z japońskimi producentami ceramiki możliwe było wprowadzenie na rynek nowych produktów, a nieustanne zgłaszanie przez naszą firmę patentów doprowadziło do zdobycia znacznego udziału w rynku. Strategia związana z własnością intelektualną jest również jednym z czynników, które doprowadziły do sukcesu w sektorze HPC.