02

Filozofia Grupy NGK

W związku z setną rocznicą powstania firmy, w celu podzielenia się duchem założenia i zaszczepienia go w całej Grupie NGK w Japonii i na całym świecie, dokonaliśmy zmiany naszego systemu filozoficznego i stworzyliśmy Filozofię Grupy NGK.

Filozofia Grupy NGK

Okoliczności stojące za stworzeniem Filozofii Grupy NGK

W związku z tym, że działalność naszej firmy uległa dywersyfikacji i nabrała bardziej globalnego charakteru, w strukturze Grupy NGK nastąpiły duże zmiany. W celu zapewnienia poszanowania przez wszystkie osoby swoich zróżnicowanych systemów wartości i zmaksymalizowania ich wydajności poprzez zjednoczenie grupy, konieczne jest podzielanie przez wszystkich członków Grupy NGK naszej misji i naszych wartości.
W celu sformułowania postanowień naszej Filozofii przeprowadziliśmy wiele dogłębnych rozmów na szczeblu kierownictwa oraz zaangażowaliśmy różnych pracowników, w tym pracowników zagranicznych.

Nasza misja

W celu spisania nowo powstałej Filozofii Grupy NGK przyjrzeliśmy się jeszcze raz koncepcji stojącej za filozofią naszej korporacji (sformułowanej w 1986 r.), która nosiła tytuł „Nasza filozofia”, po czym zmieniliśmy jej brzmienie.
Duch korporacyjny, który od tego czasu podzielamy w ramach filozofii firmy, a mianowicie, że „Produkty i technologie NGK muszą tworzyć nową wartość i przyczyniać się do poprawy jakości życia”, nie zmienił się, jak również nie zmieniły się ideały, które odzwierciedlają jego słowa.

Trzy elementy jakości, do których osiągnięcia dążymy

W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju Grupy NGK w przyszłości i realizacji naszej misji wyraziliśmy przekonanie, że wszyscy członkowie kierownictwa Grupy i pracownicy nie mogą przestawać się doskonalić.
W odniesieniu do personelu, produktów i sposobu zarządzania kładziemy nacisk na poniższe wartości.

  • Nasz personel powinien doceniać pracę zespołową i nieustannie podejmować wyzwania, patrząc w szerokiej perspektywie.
  • Nasze produkty powinny być wytwarzane z poszanowaniem wydajności, technologii, terminów dostaw i kosztów.
  • Nasze kierownictwo ma na celu przyczynianie się do zwiększania poziomu zadowolenia ludzi i zdobycia zaufania społeczeństwa.