03

ประวัติ

ลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ของเรา

เส้นทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เอ็นจีเค

1919-1958

1919
 • ก่อตั้งบริษัท NGK INSULATORS จำกัด
1923
 • เริ่มผลิตบุชชิ่ง (Bushing)
1929
 • สร้างโรงทดสอบ 1,000 kV-class insulator เสร็จ
1930
 • เริ่มผลิต“NG Spark Plug (หัวเทียน)”
  หมายเหตุ:
 • เปลี่ยนชื่อเป็น“NGK Spark Plug”ในปี ค.ศ.1934
 • ย้ายการผลิตเนื่องจากการแยกบริษัทย่อยของ NGK Spark Plug Co., Ltd. ในปี ค.ศ.1936
 • เริ่มวิจัยซับสเตรทที่ซึมผ่านได้ (Permeable Substrate)
1931
 • ส่งมอบปั้มที่มีความทนทานต่อสภาพกรด เป็นครั้งแรก
 • เริ่มผลิตซีเมนท์ที่มีความทนทานต่อสภาพกรด
1932
 • เริ่มจำหน่ายภาชนะ อุปกรณ์ที่ทำจากกระเบื้องเคลือบสำหรับห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ เอ็นจีเค
1934
 • ส่งมอบแผ่นกระจายอากาศเซรามิคส์เป็นครั้งแรก
1938
 • พัฒนาการผลิตกระเบื้องเคลือบไทเทเนียม
1943
 • เริ่มผลิตฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้าคลื่นสั้น
1953
 • เริ่มผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าแบบแท่งสำหรับสถานีปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า
1954
 • พัฒนาแผ่นรองและอุปกรณ์เสริมที่ทำจากซิลิคอนคาร์ไบด์สำหรับเตาเผา
1955
 • เริ่มวิจัยเบริลเลียม (Beryllium : ธาตุที่ทำให้โลหะผสมแข็งขึ้น)
1958
 • เริ่มผลิตอัลลอยทองแดงเบริลเลียม

หมายเหตุ:

 • ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายจุด () คือผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตหรือไม่ได้จำหน่ายอีกต่อไปแล้ว (รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ย้ายไปกลุ่มบริษัทอื่น)
 • โรงทดสอบ 1,000 kV-class insulator
 • หัวเทียน NG
 • ปั้มที่มีความทนทานต่อสภาพกรด
 • แผ่นกระจายอากาศเซรามิคส์
 • ฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้าคลื่นสั้น
 • ลูกถ้วยไฟฟ้าแบบแท่งสำหรับสถานีปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า
 • อัลลอยทองแดงเบริลเลียม